• Èric Vila de Mas
  • c/ De les escoles, s/n
  • 93 889 83 04
  • a8076959@xtec.cat
  • Website

INSTITUT ESCOLA CARLES CAPDEVILA


OBJECTIUS DE L’ENTITAT

El centre pretén donar resposta a la complexa realitat d’avui i a la de demà,. Una realitat i un món que demanen un cert domini de les TAC, coneixement d’idiomes, saber aplicar els coneixements i, el que és més important, capacitat d’adaptació als canvis i d’entesa amb els altres.
És un lloc privilegiat d’aprenentatge i on el creixement personal de l’alumnat és l’objectiu principal i la seva raó de ser.


ACTIVITATS

El centre oferta les tres etapes d’Ensenyament obligatori:

  • Educació Infantil
  • Educació Primària
  • Educació Secundària

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2021-2022

Activitats Extraescolars 2021-22 PRIMÀRIA

Activitats Extraescolars 2021-22 SECUNDÀRIA

Activitats Extraescolars 2021-22 INFANTIL